Laatste Nieuws

AED’s in Aalden

AED’s in Aalden. Informatieavond over AED. In Oes eig’n kraantien van 23 januari jl. hebben wij u geinformeerd over de 2 (nieuwe) te plaatsen  AED’s bij de Praktijk van Fysiotherapie Henriette Blokzijl en ‘t Hoes van Hol-An van Bas Been. Inmiddels zijn deze AED’s geplaatst en als werkgroep willen wij u over het volgende informeren:…