Laatste Nieuws

UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DORPSBELANGEN AALDEN

Datum    : maandag 20 februari

Aanvang : 20.00 uur

Plaats      : Aelder Meent

1. Opening en mededelingen

2. Notulen jaarvergadering 16 mei 2022

3. Jaarverslag 2022

In het begin van 2022 maakte Covid-19 de activiteiten nog onmogelijk. Het bestuur vergaderde echter wel. Gelukkig konden vanaf Pasen weer activiteiten plaatsvinden. Highlightswaren het paaseieren zoeken, het opwarmen tijdens Sint Maarten, het uitvoeren van het dorpsbudget en natuurlijk de boekenmarkt. Verder waren er contacten met de gemeente(stand van zaken fietspad Gelpenberg en wonen) en het AZC. Het aantal volgers via Facebook groeide tot 531.

4. Jaarrekening 2022. Wordt tijdens de vergadering toegelicht. Wel kan al gemeld worden dat Dorpsbelangen Aalden een financieel gezonde vereniging is.

5. Verslag kascommissie

6. Begroting 2023

7. Benoeming nieuw lid kascommissie

8. Bestuur: 

Gelukkig kan dankzij een gezamenlijke inspanning een voltallig nieuw bestuur worden gepresenteerd:

Voorzitter       ​  : Gertjan Reinders

Vice-voorzitter​  : Janny Bijlsma

Secretaris         ​  : Manda van der Tuuk

Penningmeester : Angela Berkhof

Lid                      ​  : Nicandra Iwema

Lid​​  : Richard Zwaagstra

9. Toekomstvisie en activiteiten 2023

10. Rondvraag

Hopelijk mogen we veel Aaldenaren verwelkomen op de jaarvergadering

Met vriendelijke  groeten,

Mini van der Kooi, Monique Jonkman-Koolen en Hans Terbach

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *