Laatste Nieuws

organisatie

Organisatie

Provincie Drenthe gemeente coevordenDe Aelder Meent is een multifunctioneel centrum voor Aalden en omliggende dorpen. Het wordt gerealiseerd met steun van de gemeente Coevorden en de provincie Drenthe. Naast een bibliotheek zijn basisscholen De Anwende en De Schutse en kinderopvangorganisaties LOL Kinderopvang en Kinderwereld in het gebouw gehuisvest. Daarnaast is er een sportzaal voor sportieve activiteiten.

De multifunctionele activiteiten vinden grotendeels plaats in de ruimte waarin de bibliotheek is gevestigd aan de Paardelandsdrift 11 te Aalden. Maar ook in de scholen worden activiteiten georganiseerd.

Openingstijden

MFC De Aelder Meent is op dit moment geopend op dinsdag-, vrijdag- en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur en op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur. We streven er naar de openingstijden zo veel als mogelijk is te verruimen. Dat hangt af van de organisatie van activiteiten en de aanwezigheid van mensen die een oogje in het zeil willen houden.

Deelnemende organisaties

De bedoeling is om een breed activiteitenprogramma aan te bieden op het gebied van o.a. kunst, cultuur, onderwijs, sport, advies- en hulpverlening. Op dit moment leveren de volgende organisaties daaraan een bijdrage:

OBS De Anwende
CBS De Schutse
LOL Kinderopvang
Kinderwereld
Bibliotheek Aalden
Maatschappelijk Welzijn Coevorden
Icare Wijkverpleging
Icare Jeugdgezondheidszorg
Gemeente Coevorden
Dorpsbelangen Aalden
AZC Zweeloo
Historische Vereniging Zweeloo
SeniorWeb
’t Leitze Pleijn
Kreakracht
De Rijdende Popschool
Fotoclub “f8”
Margot Grobbe blokfluitles en instrumenten-carroussel
Tai-Jutsu Kokuryu
Volleybalvereniging Atilla Actief
Gymnastiekvereniging Atilla Actief
OBS De Smeltkroes
Badmintonvereniging Laat Op
Jeugdafdeling vv Sweel

Wat moet er nog gebeuren?

De stand van zaken is op dit moment als volgt:

  • de organisatiestructuur: we hebben twee bestuursleden en zijn nog op zoek naar een voorzitter. Daarna is het de bedoeling een stichting op te richten voor de Aelder Meent.
  • de programmering, huisvesting en facilitering van activiteiten: hieraan wordt dagelijks gewerkt en het loopt al aardig. Zodra er een bestuur is benoemd, wordt de programmering en met name de facilitering van activiteiten verder ingevuld. Wil je hieraan meehelpen? Mail ons!
  • de financiering en exploitatie: een kostenoverzicht is beschikbaar, op basis daarvan zoeken we de komende tijd naar dekkingsmiddelen.
  • het beheer en onderhoud: de schoonmaak en het voorraadbeheer zijn geregeld, maar alle helpende handjes zijn welkom!
  • de communicatie tussen deelnemende organisaties en naar de inwoners van Aalden en omliggende dorpen: deze website en publicaties op Facebook, Twitter en in OEK voorzien daar grotendeels in.

We zijn dus al een heel eind op streek, maar vervolgstappen kunnen pas worden gezet als er een bestuur benoemd is. Alleen dan kan het tot een gezonde, levensvatbare Aelder Meent komen. Daarvoor is samenwerking, hulp en betrokkenheid van velen nodig!

Doe mee!

Wilt u weten wat er nu te doen is in De Aelder Meent? Raadpleeg dan de pagina’s Activiteiten en Sport of kom kijken gedurende de openingstijden. De koffie/thee staat klaar en op de grote leestafel zijn allerlei tijdschriften in te zien.

Zelf een activiteit organiseren of meehelpen in de organisatie van De Aelder Meent? Neem contact met ons op!